LGBT hakları imza kampanyası

 

Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,

 

Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) hakları örgütleri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığın yasaklanması için uzun bir mücadele verdiler. Yeni hükümetin Anayasa’da önemli değişiklikler yapılması yönünde söz vermesi ile birlikte, şimdi kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasası çıkarma zamanı.

 

Türkiye’deki lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler, istihdam alanında, barınma hakkına ve kamu hizmetlerine erişim konusunda ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu toplulukların ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakları da tekrarlayan bir biçimde tehdit ediliyor.

 

Medyada ve kamu görevlileri tarafından yapılan ayrımcı açıklamalar, homofobi ve transfobinin resmi düzeyde hoşgörü ile karşılandığını göstermekle birlikte, bu yaklaşımı daha da pekiştiriyor. Böyle bir ortamda, lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere polis ve asker tarafından uygulanan şiddet ve taciz gözardı ediliyor. Ayrıca, bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle maruz kaldıkları nefret suçlarını önlemek ve soruşturmak için etkin önlemler bulunmamakta.

 

Türkiye’de yeni seçilen hükümet, insan haklarının daha geniş olarak korunduğu yeni bir Anayasa yapılması konusunda söz verdi. Ayrıca ayrımcılık karşıtı yeni bir yasanın da Meclis’in gündemine getirilmesi planlandı. Ancak, bu yönde toplu bir şekilde baskı yapılmazsa, söz konusu yasal değişikliklerin lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin eşitlik ihtiyaçlarını karşılamama tehlikesi söz konusu.

 

Size, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa uğramama hakkının, Anayasa ve ayrımcılıkla mücadele yasaları altında garanti altına alınması yönünde çağrıda bulunuyorum. Ayrıca, ayrımcılığa uğramama hakkının Anayasal açıdan korunmasının cinsel yönelim ve cinsel kimlikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve kapsamlı bir ayrımcılıkla mücadele yasasının çıkarılmasını talep ediyorum.

 

Saygılarımla,

İsim, Soyad:
Şehir:
İmza:

 

Etiketler: LGBT hakları , İmza kampanyası , Recep Tayyip Erdoğan