Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Dernek Organları
 

Yönetim Kurulu

 

Denetleme Kurulu

 

Disiplin Kurulu

 

Sosyal Denetçi