Uluslararası Af Örgütü Hakkında

 

Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu, uluslararası alanda tanınan küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

 

Uluslararası Af Örgütü 216 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 7 milyondan fazla destekçisi olan bir insan hakları örgütüdür. Farklı kültürlere, farklı dini ve ideolojik inançlara sahip bu insanlar, temel insan haklarına herkesin sahip olduğu, insan haklarının herkes tarafından benimsendiği, uygulandığı ve korunduğu bir dünya için çalışma kararlılığında birleşiyorlar. Uluslararası Af Örgütü, aktivist, üye ve destekçileriyle birlikte, uluslararası dayanışma temelinde kampanyalar yürüterek, insan haklarını geliştirmek için yılmadan mücadele veriyor.

 

Siz de aramıza katılabilir, Uluslararası Af Örgütü üyesi ya da destekçisi olarak gerçek bir fark yaratabilirsiniz!

 

İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE KARŞI HAREKETE GEÇMEK

 

“Her zaman silah taşıdılar. Ben silahlardan korkardım. Aslında sürekli korku içindeydim.”  
Fereh Musu Conteh, 13 yaşında, Sierra Leone’de bir silahlı grup tarafından kaçırıldı.

 

Mücadelemiz, koruma ya da desteğe ihtiyacı olanları desteklemek için çalışan bireylerin gücüne dayanarak sürüyor.

 

Tüm dünyada, insan hakları ihlallerini önlemek ve engellemek üzere, ifade özgürlüğünün önündeki engellere, ayrımcılığa, ırkçılığa, işkenceye, kötü muamele ve insanlık dışı uygulamalara karşı mücadele ediyoruz. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz ve hükümetlere, şirketlere ve devletlerarası kuruluşlara talepte bulunarak ihlalleri önlemeye ve sonlandırmaya yönelik olarak harekete geçiyoruz. Bu, fark yaratabileceğimiz her alanda evrensel ve yerel olarak mücadele verdiğimiz anlamına geliyor.

 

Dünyanın dört bir yanından 3 milyonu aşkın destekçisiyle, dünyanın en büyük insan hakları hareketi olan Uluslararası Af Örgütü, üye ve destekçileriyle birlikte yerel ve küresel bazda güçlü kamuoyu baskısı oluşturabilmekte ve insan hakları konularında önemli adımlar atılmasını sağlayabilmektedir. İşte bu yüzden bireylerin desteği yürütülen çalışmaların etkisi açısından çok önemlidir.

 

Kampanyalarımızın odaklandığı ve harekete geçtiğimiz temel insan hakları konuları şunlar:

 

   - İfade özgürlüğü ve düşünce mahkumlarının serbest bırakılması 
   - İşkenceye karşı koymak ve terörle mücadelede adalet
   - Kadınlara yönelik şiddeti durdurmak
   - Yoksulluğun pençesindeki insanların, insan onurunu ve haklarını savunmak
   - Mültecilerin ve göçmenlerin haklarını korumak
   - Ölüm cezasını yok etmek
   - Uluslararası silah ticaretine sıkı düzenlemeler ve sınırlandırmalar getirilmesi için mücadele etmek
   - Yüzbinlerce Uluslararası Af Örgütü üyesi aracılığıyla, yakın tehlikede (immediate risk) olan bireyler adına Acil Eylem çağrıları yapmak

 

Yürüttüğümüz kampanyalarla ilgili mesajlarımız,  Uluslararası Af Örgütü üye ve gönüllüleri, medya ve internet kanalıyla, milyonlarca insana birçok dilde iletiliyor.

 

Uluslararası Af Örgütü üyesi ya da destekçisi olarak, siz de mücadelemize katılabilir, insan hakları ihlallerine karşı yürütülen çalışmaların bir parçası olabilirsiniz.

 

BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK

Uluslararası Af Örgütü, dünyanın dört bir yanından 3 milyonu aşkın destekçisiyle, dünyanın en büyük insan hakları kuruluşudur. Yola çıktığı 1961 yılından bugüne dek, bireysel  destekçiler tarafından yapılan bağışlar sayesinde çalışmalarını yürüten  Uluslararası Af Örgütü, tüm hükümetlerden, siyasi ideolojilerden ve dini inançtan bağımsız, demokratik bir insan hakları hareketidir. Aynı zamanda temel insan hakları çerçevesinde koruduğu bireylerin görüşlerini desteklemez ya da onlara karşı çıkmaz.

 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘ni gözden geçirin.


Uluslararası Af Örgütü tarihçesi‘ni okuyun.

 

Tarihçesi

Türkçe
Kürtçe

 

İlkleri


Uluslararası tüzük


Uluslararası Af Örgütü 50 yaşında