Şeffaflık

 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, misyonumuzu gerçekleştirmek için yaptığımız çalışmalarda şeffaflık, dürüstlük  ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Tüm işlemlerimizde en iyi uygulama standartlarını karşılamayı, mahremiyet hakkını, kamusal raporlamayı ve şeffaflığı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

 

Şeffaflık ve hesap verebilirlik değerlerini daha fazla geliştirmek amacıyla Uluslararası Af Örgütü olarak imzacısı olduğumuz Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (INGO) Hesap Verebilirlik Sözleşmesi hükümlerine riayet edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

 

INGO Sözleşmesi

 

İç Denetim Raporları ve Mali Tablolar

 

Bağımsız Denetim Raporları

 

Dernek Beyannameleri