Uluslararası Af Örgütü etkili midir?

Yola çıktığı 1961 yılından bu yana Uluslararası Af Örgütü’nün yürüttüğü kampanyalar neticesinde, devletler temel insan haklarını tanıyan ve koruyan yasaları yürürlüğe koymak durumunda kalıyor, taciz, kötü muamele, işkence gibi insanlık dışı faaliyetler engelleniyor, binlerce düşünce mahkumu serbest bırakılıyor, insan hakları konularında duyarlılık meclislerin ve medyanın gündemine sağlam bir şekilde yerleşiyor, bireylerin, hakları konusunda farkındalığı artıyor, insan hakları eğitimleriyle ayrımcılık azalıyor ve birlikte yaşama kültürü gelişiyor…


Ve tüm bu olumlu gelişmelere rağmen daha yapılacak çok şey var…


İşte bu yüzden desteğiniz çok önemli!


Başarılarımız üzerine daha fazla bilgi için lütfen tıklayın;  Uluslararası Af Örgütü tarihçesi

 

Uluslararası Af Örgütü nasıl çalışır?
1961 yılında, düşünce mahkumlarının serbest bırakılması için protesto mektupları göndermeyi içeren bir hareket çağrısıyla başlayan Uluslararası Af Örgütü, kuruluşundan günümüze geçen sürede, her türlü insan hakkı ihlaline ve ayrımcılığa karşı, temel insan haklarını savunan kampanyalar yürütmüştür. 

 

Kampanyalar kapsamında yürütülen çok çeşitli çalışmaların başında aşağıdakiler sıralanabilir;

 

-    yasaların temel insan haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesini ve temel insan haklarını koruyan yasaların tüm devletler tarafından tanınmasını sağlamak için, kampanya ve lobi faaliyetleri yürütmek
-    ihlallerin engellenmesi için hükümetlerin, şirketlerin ve devletlerarası kuruluşların üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmak
-    insan hakları ihlalleriyle ilgili sistematik ve tarafsız bir şekilde araştırmalar yapıp ayrıntılı raporlar yayınlamak
-    insan hakları ihlalleriyle ilgili basın-yayın organlarını haberdar etmek
-    sistemli ve kapsamlı, insan hakları eğitimi programları gerçekleştirmek
-    düşünce mahkumlarının serbest bırakılması ve işkence görmemesi için acil eylem ve protesto mektupları göndermek üzere üye ve aktivistleri harekete geçirmek
-    duruşmalara gözlemci göndermek
-    yürütülen kampanyalar çerçevesinde yerel STKlarla iletişime geçmek ve işbirliği yapmak
-    belgeler, broşürler, posterler, bültenler, videolar ve internet sayfalarında insan hakları konularındaki kaygıları dile getirmek, ihlallerle ilgili farkındalık yaratmak ve kamuoyunu ihlallere karşı harekete geçirmek
-    kampanya konularında imza toplamak ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele için bilgi aktarımında bulunmak üzere üniversitelerde, festivallerde, fuarlarda standlar açmak
-    kampanyalar konusunda kamuoyu baskısı oluşturmak üzere barışçıl eylemler ve sokak etkinlikleri düzenlemek
-    insan hakları konularında, bilgilendirme ve bilgi paylaşımı amaçlı paneller ve söyleşiler düzenlemek, insan hakları konularında yayınlar çıkarmak

İnsan hakları ihlali içeren vakalarla ilgili yürüttüğümüz çalışmaların başında aşağıdakiler gelir;
   - mağdurlarla konuşmak üzere uzmanlar göndermek
   - duruşmalara gözlemci göndermek
   - insan hakları aktivistleriyle iletişime geçmek
   - uluslararası ve yerel medyayı takip etmek
   - ayrıntılı raporlar yayınlamak
   - basın-yayın organlarını haberdar etmek
   - belgelerde, broşürlerde, posterlerde, bültenlerde ve internet sayfalarında kaygılarımızı duyurmak

 

Uluslararası Af Örgütü’nün çalışmalarını kim finanse ediyor?

Uluslararası Af Örgütü’nün gelirinin yüzde 90’ından fazlası, küçük kişisel katkılarıyla bağımsız insan hakları çalışmalarının devamlılığını sağlayan bireylerden gelir.  Uluslararası Af Örgütü, dünyanın dört bir yanından üç milyonu aşkın destekçisiyle, dünyanın en büyük insan hakları hareketidir.  Bireylerden gelen kişisel ve bağımsız bağışlar Uluslararası Af Örgütü’nün herhangi bir hükümetten, politik ideolojiden, ekonomik çıkardan ya da dinden bağımsız kalmasını sağlıyor.

 

Uluslararası Af Örgütü, insan hakları araştırmaları ve kampanya çalışmaları için, hiçbir hükümetten, devletlerarası kurumdan ya da siyasi partiden maddi destek kabul etmez. Gelirin çok küçük bir bölümünü oluşturan şirket bağışları, Uluslararası Konseyimiz tarafından tespit edilen ilkeler doğrultusunda yapılan dikkatli tetkikler neticesinde kabul edilebiliyor. Tüm Uluslararası Af Örgütü şubelerinin ve Uluslararası Sekreterya’nın gelir ve harcama raporları, her yıl bağımsız finansal denetim (audit) şirketleri tarafından denetlenir. Şeffaflık ilkesine uygun olarak bu belgeler kamuoyuna açıktır. Türkiye şubesinin finansal raporlarını internet sitemizde bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

 

Bireylerin katkılarına dayanan kaynaklarımızla, evrensel ve bölünmez insan haklarını savunmamızda sağlam ve tereddütsüz duruşumuzu koruyoruz. Bu sebeple katkılarınız çok önemli!  Uluslararası Af Örgütü üyesi ya da destekçisi olarak gerçek bir fark yaratabilirsiniz.

 

Uluslararası Af Örgütü nasıl başladı?

Bundan 50 yıl kadar önce, 1960 yılında, Lizbon’da bir barda özgürlük için kadeh kaldırdıkları için yedi sene hapis cezası alan Portekizli iki öğrencinin hikayesi İngiliz avukat Peter Benenson’ı dehşete düşürdü. Benenson, 28 Mayıs 1961 tarihinde London Observer gazetesinde “The Forgotten Prisoners- Unutulmuş Mahkumlar” başlıklı bir yazı yayınladı. Makale, okuyuculardan, öğrencilerin serbest bırakılması için Portekiz Devleti’ne mektup yazmalarını talep ediyor, herkesi, insanların düşünceleri yüzünden suçlanmalarını, işkence görmelerini ve cezaevine koyulmalarını protesto etmeye çağırıyordu. ("Appeal for amnesty"; “Politik tutukluların serbest bırakılması çağrısı”) Benenson’un yazısı dünya çapında bir destek dalgasına yol açtı, birkaç gün içinde birçok dile çevirildi ve onlarca ülkede yayınlandı. Bunu izleyen bir yıl içinde bir düzine ülkede düşünce mahkumlarının haklarını savunmak için mektup yazma grupları oluşmuştu. (Daha fazla bilgi için Uluslararası Af Örgütü tarihçesini okuyabilirsiniz.)

 

Uluslararası Af Örgütü nasıl bilgi topluyor?

Belirli ülkeler ve temalar üzerine yoğunlaşan uzman ekiplerimiz, insan hakları ihlali bildirilerini, geniş çeşitlilikteki kaynak ve irtibatlara başvurarak ve böylelikle bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek araştırır.

 

Aşağıdakiler dahil, birçok kaynaktan bilgi alıyoruz:


   - insan hakları ihlallerine maruz kalan tutuklular ve onların temsilcileri
   - ihlallerden kurtulanlar ve aileleri
   - avukatlar ve gazeteciler
   - mülteciler
   - diplomatlar
   - dini birimler ve toplum işçileri
   - diğer insan hakları örgütleri
   - insan hakları savunucuları

 

Uzmanlarımız gazeteleri, internet sayfalarını ve diğer basın yayın organlarındaki haberleri takip eder.  Çoğu vakada, Uluslararası Af Örgütü, durumu olay yerinde incelemek üzere bölgeye, araştırmacılarından oluşan bir ekip gönderir.

 

Uluslararası Af Örgütü’yle nasıl iletişime geçebilirim?

Üyelikle ilgili sorular, yerel gönüllü gruplarına katılım, yayın ve rapor siparişleri ve Türkiye’de yürütülen çalışmalarla ilgili sorularınız için lütfen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’yle irtibata geçiniz.

 

E-posta: posta@amnesty.org.tr


Telefon: 0212- 361 62 17-18

 

Eğer belirli bir ülkedeki insan hakları konularıyla ilgili endişeleriniz varsa, lütfen Uluslararası Sekretarya’yla iletişime geçiniz: www.amnesty.org

 

Nerelerde ofisleriniz bulunuyor?

Uluslararası Sekretarya Londra’dadır. Ulusal örgütlerimizin dünyanın dört bir yanından 80 ülkede ofisleri vardır. Türkiye’de Ulusal Sekreterya ofisimiz İstanbul’da bulunmaktadır. Ayrıca Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin, Ankara’da, İnsan Hakları Eğitimi projesinin ve Mülteci Hakları kampanyasının yürütüldüğü bir proje ofisi vardır.

 

Bu sayfada bulunmayan bir soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. Ne yapmalıyım?

Sorunuzu posta@amnesty.org.tr adresine gönderin ve biz de mümkün olduğunca hızlı bir şekilde size geri dönelim ya da cevabı burada yayınlayalım.