LGBTİ Hakları

 

Avrupa'da LGBTİ bireylerin durumu

 

Son yıllardaki ilerlemelere rağmen, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireyler Avrupa genelinde hem hukuki olarak hem de uygulamada ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Birçok alanda cinsel yönelim gerekçesiyle yapılan ayrımcılığın kanunen yasaklanmasına bakılmaksızın,  bazı devletler hala eşcinsel ilişkileri yasal olarak tanımıyor ve LGBTİ bireylere eşit medeni haklar vermiyor.

 

Eşcinsellik ve transeksüelliğin toplumsal olarak kabullenilmesi ülkeler, toplumlar ve çeşitli toplumsal bağlamlara göre büyük ölçüde değişiyor. Eşcinsel ya da trans kimliklerin açıklanması halen sistemli olarak reddedilmekte ve kötü muamele ile karşılanıyor.

 

Uluslararası Af Örgütü, ‘’Onur’’ etkinlikleri ve gösterilerinin yasaklandığı ya da homofobik/transfobik grupların şiddetli saldırılarına karşı yeterli koruma sağlamadan izin verildiği birkaç Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde ifade ve toplanma özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini belgelerle kanıtlandı. Avrupa genelinde, homofobik/transfobik saldırılar hala endişe verici bir sıklıkla meydana geliyor.

 

Trans bireyler cinsiyet kimlikleri ya da ifadeleri nedeniyle ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor ve şiddete maruz kalıyor. Trans bireylere yönelik ayrımcılık çoğu ülkede kanunlarda yer alıyor.  Polisle iletişim halinde olan trans bireyler,  kendilerine karşı yapılan eylemleri bildirenler de dahil, sık sık taciz ve kötü muameleyle ilgili şikayette bulunuyor. Trans bireyler sağlık hizmetleri, istihdam ve eğitim alanlarında da kendilerine yönelik büyük bir nefrete maruz kalıyor.

 

[lgbt] Uluslararası Af Örgütü, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek üzere Avrupa’da Ayrımcılıkla Mücadele Kampanyası çerçevesinde çalışmalar yürütüyor. 

 

Türkiye'de LGBTİ bireylerin durumu

 


17 Mayıs 2012 Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün

 

 Türkiye özelinde de LGBT bireyler ayrımcılığa maruz kalıyor. Uluslararası Af Örgütü’nün “Ne bir hastalık ne de bir suç: Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler eşitlik istiyor” başlıklı raporunun da işaret ettiği gibi LGBT bireyler sağlık hizmetleri, eğitim, barınma ve çalışma hayatında yetkililer tarafından ayrımcılığa uğruyor. Türkiye’de bu ayrımcılığın engellenmesi için önlemler alınmıyor. Hükümet görevlileri homofobik açıklamalar yaparak LGBT bireylere yönelik ayrımcılığı teşvik ediyor.

 

Trans bireyler iş bulamadığından yasadışı seks işçiliği yapmak durumda kalıyor, kolluk kuvvetleri tarafından tacize uğruyor ve nefret suçu hedefi haline geliyor.  LGBT bireyler şiddet mağduru olduklarında, görünürde ayrımcı olmayan birçok yasanın yargı tarafından uygulanma şekli ayrımcılığa neden oluyor. Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasındaki eksiklikler nedeniyle çoğu vakada sorumlular adalet karşısına çıkarılmıyor.

 

Bu ihlallerle mücadele etmeye çalışan LGBTİ örgütleri, yetkililerin haklarında kapatılma istemleriyle idari dava açmalarıyla ya da  ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına yönelik farklı ayrımcı saldırılara maruz kalıyor.

 

Uluslararası Af Örgütü, yetkililerden,

 

  • Yasada ve uygulamada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı yasaklamalarını,
  • Devlet görevlileri tarafından lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik şiddet ve taciz uygulamalarına son verilmesini sağlamalarını,
  • Polis denetimini uluslararası standartlara uygun hale getirmelerini,
  • Gey erkeklerin orduda maruz kaldıkları şiddet ve tacize son verilmesini sağlamalarını,
  • LGBT bireylerin yeterli barınma hakkı ve örgütlenme özgürlüğü hakkının da aralarında bulunduğu insan haklarına erişiminin önündeki engelleri kaldırmalarını
  • Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans mülteci ve sığınmacıların iltica haklarını korumalarını,
  • Lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylere yönelik nefret suçlarını engellemelerini,
  • Nefret saikiyle işlendiği düşünülen suçların faillerini adalet önüne çıkarmalarını talep eder.

 

Türkiye’de LGBT bireylerin durumunu ve Uluslararası Af Örgütü’nün detaylı önerilerini sunan "Ne bir hastalık ne de bir suç: Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler eşitlik istiyor" adlı rapora erişmek için tıklayın.

 

"Ne bir hastalık ne de bir suç: Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyler eşitlik istiyor"

 

Ayrımcılık

 

Ayrımcılık, Avrupa kıtasının dört bir yanında milyonlarca insanın yaşamını en çok etkileyen insan hakları sorunlarından biridir.

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşen göçlerle birlikte milyonlarca insan Avrupa’ya gelmiş ve beraberinde birçok farklı din, kültür ve geleneği getirmiştir. Ancak, çoğu Batı Avrupa ülkesi sınırları içerisindeki yeni etnik ve dini azınlıkların tüm insan haklarından yararlanmalarını temin etmek ve bu azınlıkları sosyal, kültürel ve dini farklılıklarını kucaklayacak şekilde topluma entegre etmekte başarılı olamamıştır. Üç nesil boyunca ve vatandaşlığın kazanılmasından uzun zaman sonra bile, milyonlarca etnik ve dini azınlık mensubu hayatın tüm alanlarında dışlanmakta ve ayrımcılıkla karşılaşmaktadır.

 

Etnik ve dini azınlıklara ek olarak lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ) bireyler de Avrupa genelinde hem hukuki olarak hem de uygulamada ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Birçok alanda cinsel yönelim gerekçesiyle yapılan ayrımcılığın kanunen yasaklanmasına bakılmaksızın,  bazı devletler LGBTİ bireylerin diğer bireylerle eşit bir şekilde medeni haklara erişimlerini sağlamamaktadır.
 

Uluslararası Af Örgütü, ayrımcılıkla mücadele kampanyası yürütmekte ve Avrupa’daki tüm bireylerin ayrımcılığa karşı etkin korumadan faydalanmalarını talep etmektedir. Kampanyanın genel amacı ayrımcılığın bireyler üzerindeki etkilerini açığa çıkarmak ve bireyleri haklarını talep edebilmeleri için güçlendirmektir. Uluslararası Af Örgütü bu bağlamda,

 

Bölgesel ve ulusal düzeyde kapsamlı ayrımcılık karşıtı yasaların yürürlüğe geçmesi ve etkin bir şekilde uygulanması için mücadele eder,

Ayrımcı politikalar ve uygulamalara karşı ve birtakım öncelikli alanlarda eşit muamelenin teşvik edilmesi yönünde etkin tedbirlerin getirilmesi için hareket eder,

Ayrımcılığın  altında yatan önyargılarla mücadele etmek için çalışır.

 

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için http://www.fightdiscrimination.eu/ sitesini ziyaret edin.