Benim Bedenim, Benim Haklarım

 

"Benim Bedenim, Benim Haklarım" kampanyası insanların güçlenerek cinselliklerini istedikleri gibi yaşama hakkını savunur. Uluslararası Af Örgütü bu kampanya ile dünyanın birçok ülkesinde insan haklarının ve temel özgürlüklerin göz ardı edilerek baskıcı politikalara öncelik verilmesinin cinsel sağlık ve üreme haklarının üzerindeki baskının artmasına nasıl yol açtığına dikkat çekiyor.

 

"Benim Bedenim, Benim Haklarım" kampanyası dünya genelinde genç insanları, devlet kontrolü, korku, zorlama ya da ayrımcılık olmadan; sağlıkları, bedenleri, cinsellikleri ve üreme hakları ile ilgili kararları almaları, haklarını bilmeleri ve talep etmeleri için teşvik ediyor. Ayrıca dünya liderlerine görevlerini hatırlatmayı ve sağlık hizmetlerine erişim de dahil olmak üzere bu konuda yapıcı adımlar atmaları gerektiğini hatırlatıyor.

 

Bütün kadınlar ve LGBTİ'ler kendi sağlıkları, cinsellikleri ve çocuk sahibi olmak isteyip istemedikleri konusunda hiç bir korku, baskı, şiddet veya ayrımcılık olmadan karar verme hakkına sahiptir. Ama biliyoruz ki dünyanın her yerinde insanların karar verme hakları devlet, sağlık kurumları ve hatta aileleri tarafından kontrol ediliyor. Devletler tahmin ettiğimizden de çok özel hayatımıza ve mahrem alanlarımıza müdahale ediyor. Bizim yerimize sürekli başkaları karar veriyor. Konu cinsel sağlık ve üreme hakları olduğunda karşımıza tabular ve aşılması zor bir sessizlik çıkıyor.

 

"Benim Bedenim Benim Haklarım" Uluslararası Af Örgütü olarak önümüzdeki iki yıl boyunca yürüteceğimiz öncelikli küresel kampanyalarımızdan biri. Cinsel sağlık ve üreme haklarının yasaklanmasına, bedenlerimizin kontrol edilmesine ve baskı altında tutulmasına "hayır" diyoruz.

 

Bugün dünyanın bir çok yerinde gençler biraraya geliyor, cinsel sağlık hakları ve eğitiminden, kadınların kendi bedenleri hakkında özgürce karar verme haklarına, eşcinsel ilişkilerin yasal olmasına kadar herşeyi konuşuyor. Biz de Uluslararası Af Örgütü olarak bu tartışmalara katılmayı ve farkındalık çalışmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz. 

 

Hayatlarımızda değişim yaratmak için Nepal, Burkina Faso, El Salvador, Cezayir, Fas, Tunus ve İrlanda gibi ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cinsel ve üreme sağlığı haklarımız konusunda yürütülen mücadelelere kampanya çalışmalarımız ile destek veriyoruz.

 

Cinsel ve üreme sağlığı haklarımız neler?

  • "Çocuk sahibi olmak istiyor musun?" Senin bedenin, bu senin kararın.
  • "Ne zaman çocuk sahibi olacaksın?" Senin bedenin, bu senin kararın.
  • Doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgiye erişim bir haktır.
  • Güvenli ve etkin doğum kontrol yöntemlerine erişim bir haktır.
  • Üreme sağlığı hizmetlerine erişim ve cinsel sağlık hakkında bilgilendirilmek bir haktır!
  • Kadınlar kendi üreme sağlıkları ile ilgili her konuda karar verme hakkına sahiptir.
  • Trans bireylerin hiçbir ayrımcılığa uğramadan sağlık hizmetlerine erişimleri bir haktır.
  • Kadınları tecavüz ve diğer tüm cinsel şiddetten korumak hükümetlerin görevi ve sorumluluğudur.