Türkiye'de işçi hakları ve kamu emekçilerinin hakları tanınmıyor

 

Uluslararası işçi hakları standartlarını ihlal eden yasalar, Türkiye'de işçilerin temel haklarından olan örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarını kısıtlıyor. Çok sayıda kamu çalışanının sendika kurma, bir sendikaya üye olma, toplu sözleşme ve grev hakkı bulunmuyor. Özel sektörde örgütlenme ve sendika kurma hakkı uluslararası standartlara uymuyor, greve katılmak hapis cezası dahil olmak üzere ağır cezalarla sonuçlanabiliyor.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Türkiye'nin mevcut yasalarını, kamu sektörü ve özel sektör çalışanlarının örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakları konusunda ILO Temel Sözleşmeleri’ne nasıl uyumlu hale getireceği konusunda ayrıntılı bir kılavuz yayınladı. Ancak bu konuda henüz herhangi bir reform yapılmadı. Tersine, 7 Kasım 2012'de yürürlüğe giren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, uluslararası standartlarla uyumlu yasaları hayata geçirme konusunda hayal kırıklığı yaşattı. Yeni yasa, özellikle grev hakkı ve toplu sözleşme hakkına ciddi sınırlamalar getiriyor.

 

Uluslararası Af Örgütü, yetkililerden,

 

  • Sendika üyeleri, işçiler ve kamu emekçilerinin, Türkiye’nin de onaylamış olduğu ILO Sözleşmeleri’nde belirtildiği gibi uluslararası alanda tanınan haklarını kullanabilmesini;
  • Türkiye’deki mevcut yasaların, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için örgütlenme, grev ve toplu sözleşme haklarını belirleyen ILO standartları ile uyumlu hale getirilmesini;
  • Anayasanın ve iç hukukun, kamu sektörü çalışanlarının grev ve toplu sözleşme haklarını kullanabilmelerini sağlayacak şekilde değiştirilmesini talep eder.

 

“Türkiye'de İşçi ve Kamu Emekçilerinin Hakları Tanınmıyor” Kartpostal Eylemi