İnsan hakları eğitimi

 

Uluslararası Af Örgütü “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası insan hakları standartlarında belirtilen bütün insan haklarının herkes tarafından kullanıldığı bir dünya” için dünyanın tüm ülke ve bölgelerinde faaliyetler yürüten uluslararası bir insan hakları örgütüdür. Uluslararası Af Örgütü tüm insan haklarının geliştirilmesine yönelik çalışması kapsamında

 

  • fiziksel ve ussal bütünlük hakkına,
  • ifade ve vicdan özgürlüğüne ve
  • ayrımcılığa uğramama hakkına,

 

yönelik ağır ihlallerin önlenmesi ve sona erdirilmesine odaklanmış araştırmalar ve eylemler yapmaktadır.
 
Uluslararası Af Örgütü uluslararası dayanışma, bireysel mağdurlar için etkin eylem, küresel kapsam, insan haklarının evrenselliği ve bölünmezliği, tarafsızlık ve bağımsızlık, demokrasi ve karşılıklı saygı ilkeleri uyarınca hareket etmektedir.
 
Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitimi’ni; insan hakları hakkında anlayış ve bilgi kazandıran ve bu haklara yönelik saygılı tutum ve davranışı geliştirmeye çalışan programlar olarak tanımlar.
 

Uluslararası Af Örgütü insan hakları eğitimi ile ilgili faaliyetlerini etkili kılmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, uluslararası düzeyde 2004 yılından itibaren İnsan Hakları Eğitimi Eylem Programını (REAP) başlatmış ve bu amaçla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ankara’da bir İnsan Hakları Eğitimi Ofisi oluşturmuştur.
 

Uluslararası Af Örgütü’nün İnsan Hakları Eğitimi Programları üç temel kategoriye ayrılır:
 

1-) Hükümet kurumları ve çalışanlarını (güvenlik güçlerini de kapsayarak) hedef alan programlar
2-) Tüm toplumu (iş dünyası ve işçi hareketini de kapsayarak) hedef alan programlar
3-) Eğitimcilere, çocuklara ve gençliğe yönelik programlar
 

İnsan Hakları Eğitimi alanı, Uluslararası Af Örgütü'nün devletlerden fon aldığı istisnai bir alandır. Bu nedenle projeler için hem devlet hem de uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanılmaktadır.
 

Uluslararası Af Örgütü 2004-2010 yılları arasında uygulanmak üzere “Kadına Yönelik Şiddete Son!” kampanyasını başlatmıştır. Bu tarihten itibaren kampanyayı tamamlayıcı bir unsur olarak uluslararası düzeyde insan hakları eğitimi çalışmaları da yapmaktadır.
 

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İHE Ofisi de, bu çerçevede,  2005 yılından bu yana, farklı kurumların işbirliğiyle ve farklı hedef gruplara yönelik İHE (İnsan Hakları Eğitimi) Çalışmaları yürütmektedir.