Uluslararası Af Örgütü Dava Gözlem Programı


 

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi ve Türkiye Şubesi’nin ortak bir çalışması olarak 2005 yılından bu yana süren dava gözlem programı kapsamında 10’a yakın şubeden (Hollanda, Fransa, İngiltere, Belçika, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Almanya, Norveç) gözlemciler Türkiye’deki davaları izleyerek raporlama yapıyor. Bu raporlar daha sonra kampanyalar yürütmek amacıyla, kamuoyuyla paylaşılacak basın metinleri hazırlarken ya da tematik raporlarda güvenilir veriler olarak kullanılıyor.

Programda özellikle, ifade özgürlüğü, işkence-kötü muamele, polis şiddeti, cezasızlık, LGBTTİ hakları, adil yargılanma hakkı ve vicdani ret hakkı kapsamında davaların izlenmesi ve raporlanması gerçekleştiriliyor.

 

Projemizin amaçları

 

- Projemizin temel amaçlarından biri Uluslarası Af Örgütü’nün endişelerini yansıtmaktır. Gözlemci, Uluslararası Af Örgütü’nü temsil eder ve duruşmalar sırasında uluslararası kamuoyunun endişelerini yansıtır.

- Uluslararası Af Örgütü’nün rolü, duruşmalar sırasında tarafsız gözlemci olmaktır. Temsilcinin varlığı, tarafların uluslararası adil yargılanma prosedürlerine uygun davranmasını sağlamaya yardımcı olabilmektir.

- Projemizin başlıca amaçlarından biri, Uluslararası Af Örgütü adına bilgi toplamaktır. 

Kimi özel davalar hakkında manevi destek sağlamak. Gözlemcinin varlığı, kimi davalarda mağdur, mağdur avukatı ve mağdur destekçileriyle uluslararası dayanışma ve güven sağlaması bakmından anlamlıdır.

- Uluslararası Af Örgütü’nün rolü, adaletin yerine getirilmesini ve getirildiğinin görülmesini sağlamaktır.  

 

 

2014'te ne yaptık?
 

2014 yılı boyunca toplam 12 vaka üzerine dava gözlem programı yürüttük. 

Bu davalar arasında, 

- Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Ethem SarısülükAbdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz davaları, 
- İzmir’de Gezi Parkı protestoları esnasında attıkları tweetlerden dolayı yargılananların olduğu İzmir Twitter davası, 
- Gezi Parkı protestoları sırasında gösterilerde yer aldıkları için yargılanan Çarşı taraftar grubunun davası, 
- Ailesi tarafından bir nefret cinayeti sonucu öldürülen Ahmet Yıldız’ın davası, 
- Savunma faaliyetlerini yerine getirirken gerçekleştirdikleri nedeniyle yargılanan ÇHD’li avukatlar davası, 
- Karakolda polis şiddeti sonucu öldürülen mülteci Festus Okey’in davası, 
- Gezi Parkı eylemlerini organize etmekten kaynaklı yargılanan Taksim Dayanışması üyelerinin davası,
- Eskişehir’de polis şiddetine uğrayan Doğankan Bilir'in davası, 
- Gezi Parkı protestoları sırasında polis şiddetine uğrayan Alper Merdoğlu davası 
255 sanıklı Gezi Parkı davası yer alıyor. 
 

Pek çok dava, olayların yaşandığı illerin dışında “güvenlik gerekçesi” ile başka illere gönderildi. Eskişehir’de yaşanan Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi davası Kayseri’de, Hatay’da yaşanan Abdullah Cömert davası Balıkesir’de görüldü.

Yıl boyunca, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Norveç, Çek Cumhuriyeti ve Almanya şubelerinden gelen 15’den fazla yabancı gözlemciyle birlikte, duruşmaların hemen hepsine katılarak, öncesinde ve sonrasında çeşitli kampanyalar ve sosyal medya faaliyetleri yürüttük.

Duruşmalar sırasında, hem yabancı gözlemcilerimizin hem de kurumsal hesaplarımızdan tweetler atarak kamuoyuna davaların gidişatını duyurduk. Gözlemcilerimizin raporları doğrultusunda kampanya faaliyetleri gerçekleştirdik ve uluslar arası kamuoyunu ve diğer şubelerimizi vakalarla ilgili bilgilendirdik.

 

Projede yer alan Uluslararası Af Örgütü Şubeleri

 

Norveç Şubesi
Hollanda Şubesi
Çek Cumhuriyeti Şubesi
Birleşik Krallık Şubesi
Almanya Şubesi
Belçika Şubesi
Fransa Şubesi
Finlandiya Şubesi

 

Projemizin metodolojisi

 

- Vakalar çalışma alanlarına göre belirlendikten sonra gözlemcileri seçildi ve vaka dosyaları oluşturuldu. Gözlemciler, dava konusu olaylar ve duruşma tarihlieri hakkında bilgilendirildi.  Davalarla ilgili güncel bilgi ve gelişmeler gözlemciler ile paylaşıldı.

- Tüm bilgi ve belgeler, ilgili kişilerden direkt olarak edinildi. Gözlemcilerin yolculukları organize edildi. Gözlemciler, duruşmanın öncesinde, sonrasında meydana gelen olaylar hakkında bilgilendirildi. Güncel olarak yapılacaklar listesi tutuldu ve gözlemcilerle paylaşıldı.

- Sosyal medya ve klasik medya üzerinden duruşma öncesinde paylaşımlar yapıldı. Gerçek zamanlı bilgiler duruşma boyunca kamuoyu ile paylaşıldı.

- Duruşmaların ardından, birer gözlemci raporu hazırlandı ve Uluslararası Af Örgütü’nün şubeleri ve diğer partnerleri ile paylaşıldı.  

- Gözlemcilerin raporlarına göre kampanyalar tasarlandı ve uygulandı.

- Uluslararası Af Örgütü şubeleri, planlanan kampanyalardan haberdar edildi ve eylem planları işbirliğindeki şubelerle beraber ortak kampanyalar düzenlenerek yürütüldü.